Extern fotomateriaal

Het gebruikte fotomateriaal is gedeeltelijk afkomstig uit de PhotoCase of Fotolia-beelddatabank. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij naar http://www.PhotoCase.com of http://de.fotolia.com/.

 

Aansprakelijkheid

Felina GmbH rechercheert zorgvuldig en streeft ernaar, uitsluitend volledige en correcte informatie op haar websites te publiceren. Desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden verleend of aanvaard voor de volledigheid, actualiteit, kwaliteit en juistheid van de informaties. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informaties berust uitsluitend bij de gebruiker.

 

Gebruiksrechten

Alle inhouden, inclusief teksten, foto's, grafieken, designs, icons en video's enz. van de internetpagina's van Felina GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk commercieel gebruik, met name de opslag in databanken, publicaties en ongeacht welke vorm van bedrijfsmatig gebruik zonder toestemming van de houdster van de rechten is verboden.

 

Merkrechten

Felina GmbH is houdster van alle merken en logo's die op haar website gepubliceerd zijn. Dat geldt niet voor de merken en logo's van andere ondernemingen die ten behoeve van informatie in verband met een externe onderneming worden weergegeven. Houders van deze merken zijn de desbetreffende ondernemingen. Het gebruik van merken en logo's van Felina GmbH en van de betreffende ondernemingen door derden - ongeacht in welke vorm - is niet geoorloofd.

 

Links

Op de website van Felina GmbH wordt verwezen naar andere websites (links). Vóór de publicatie van deze links werden de derden-websites getoetst op onwettige inhouden. Felina GmbH heeft echter geen controle over het materiaal dat op dergelijke sites wordt gepubliceerd en is niet verantwoordelijk voor deze inhouden en voor de gegevensbeschermingsstrategieën van derden-sites.. Felina GmbH is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhouden van de sites waarnaar wordt verwezen. Verwijzingen naar onwettige inhouden worden door Felina GmbH getoetst en zo nodig wordt de link verwijderd.

 

Gegevensbescherming

Felina GmbH gaat verantwoord om met uw gegevens. Daarom worden persoonsgerelateerde gegevens alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt indien dit vereist is voor de uitvoering van de dienstverlening en voor de afwikkeling van aanvragen en in zoverre dit door wettelijke voorschriften opgelegd of toegestaan is. Bovendien gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. U kunt uw eventuele toestemming te allen tijde intrekken door bijvoorbeeld een e-mail naar info@felina.de te sturen met vermelding van uw identiteit. Felina GmbH behandelt uw gegevens vertrouwelijk en volgens de bepalingen van de privacywetgeving en geeft deze niet door aan derden. De persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen op onze bedrijfsinterne servers.

 

Contactgegevens

Felina GmbH
Lange Rötterstr. 11-17
D-68167 Mannheim
Telefoon: +49 (0)621 / 385-0
Telefax: +49 (0)621 / 34071
info@felina.de